Välkommen till Vesslö Gård

Vi har sedan 1993 drivit stuteriverksamhet med hästsemin och inackordering av fölston samt lammuppfödning.
Vi öppnar verksamheten i början av april i takt med att hingstarna börjar tappas och håller på till mitten av augusti.
Vi seminerar med alla för transport godkända hingstar (alla raser) både färsk och fryst sperma samt även utlandstationerade hingstar. Observera att vissa hingstar tävlar under säsongen och då endast tar emot begränsat antal ston eller har andra begränsande förhållanden. Alla undersökningar, behandlingar och semineringar görs av veterinär Henrik Lundgren.

Semininf.

NYTT TRANSPORTSYSTEM 2018 Pga Postnords försämrade leveransvillkor har semintransporterna i hela landet tagits över av ett privat transportföretag. Transportsystemet är igång mellan 15/4-15/8. Detta innebär att stuteriets öppethållande är mellan 15/4-15/8. Leveransen sker direkt till stuteriet och sker tisdag, torsdag och lördag morgon oavsett helgdag.

Tips inför betäckning

 

När du har bestämt vilken hingst stoet ska betäckas med ska du som halvblodsägare anmäla stoet via ASVH språngrullar www.sprangrulla.se

 

Övriga stoägare kontaktar respektive hingsthållare, alternativt anmäler till oss.

 

Samtliga ombedes ladda ner / skriva ut och fylla i stationsjournalen som kan mailas eller vid utskrift tas med vid första besöket. Stationsjournalen kan även skrivas vid ankomst.

 

Har du frågor ring
Henrik 0703508197, Irene 0707280909
VÄLKOMNA!

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden Ett stall med två stallavdelningar, 28 boxar

Karantän/sjukstall 3km från huvudgården

Gårdens storlek 39 ha, varv av 21 ha är betesmark

Betesmarker Staketets beskaffenheter är två träslanor alt. elband

Veterinär Henrik Lundgren som också bor på gården

Allmänt om avstånd Mellan gården och närmaste hästklinik 8km och mellan gården och hästdjursjukhus 290km

Prislista

Staions- och veterinäravgift färsksemin 3000:-

Utomnordiska 3500:-

Stations- och veterinäravgift fryssemin 7000:-

I dessa avgifter ingår semineringar och ultraljudsundersökningar för en säsong.

Dagavgift sto med föl 130:-

Dagavgift sto utan föl 110:-

Enstaka dräktighetskontroller 600:-

Avgift för eventuella behandlingar av sto eller föl tillkommer.

Moms tillkommer på alla avgifter

Övrigt

Lammuppfödning Styckat kött och eller skinn kan beställas

Veterinärservice, vaccinationer, besiktningar

Kontakt

Stuteriets ägare Henrik & Irene Lundgren

Stuterichef Henrik Lundgren tel 0703-508 197

Adress Vesslö Gård 393 63 Kalmar

Telefon Irene 0707-280 909

E-postvesslo.gard@gmail.com

Vägbeskrivning

8 km norr om Kalmar. E22 norrut från Kalmar ta av vid avfart Kalmar Norra mot Lindsdal – 2 km ta höger in på Nils Holgerssons väg 500 m. Vesslö till höger andra gården.