Välkommen till Vesslö Gård

Vi har sedan 1993 drivit stuteriverksamhet med hästsemin och lammuppfödning.

Vi seminerar med alla för transport godkända hingstar (alla raser) både färsk och fryst sperma samt även utlandstationerade hingstar. Observera att vissa hingstar tävlar under säsongen och då endast tar emot begränsat antal ston eller har andra begränsande förhållanden. Alla undersökningar, behandlingar och semineringar görs av veterinär Henrik Lundgren som också bor på gården.

Semininf.

Leveransen sker direkt till stuteriet och sker tisdag, torsdag och lördag morgon oavsett helgdag.

Tips inför betäckning

 

När du har bestämt vilken hingst stoet ska betäckas med ska du som halvblodsägare anmäla stoet via ASVH språngrullar www.sprangrulla.se

 

Övriga stoägare kontaktar respektive hingsthållare, alternativt anmäler till oss.

 

Samtliga ombedes ladda ner / skriva ut och fylla i stationsjournalen som kan mailas eller vid utskrift tas med vid första besöket. Stationsjournalen kan även skrivas vid ankomst.

 

Har du frågor ring
Henrik 0703508197, Irene 0707280909
VÄLKOMNA!

Vesslö Gård

Stallbyggnaden Ett stall med två stallavdelningar, 28 boxar

Karantän/sjukstall 3km från huvudgården

Gårdens storlek 39 ha, varav 21 ha är betesmark

Betesmarker Staketets beskaffenheter är två träslanor alt. elband

Veterinär Henrik Lundgren

Allmänt om avstånd Avstånd mellan gården och hästdjursjukhus 290km

Prislista

Staions- och veterinäravgift färsksemin 3500:-

Utomnordiska 4000:-

Stations- och veterinäravgift fryssemin 8000:-

I dessa avgifter ingår semineringar och ultraljudsundersökningar för en säsong.

Dagavgift sto med föl 140:-

Dagavgift sto utan föl 120:-

Enstaka dräktighetskontroller 640:-

Avgift för eventuella behandlingar av sto eller föl tillkommer.

Moms tillkommer på alla avgifter

Övrigt

SÄSONGEN Börjar 18/4 och slutar 31/7.

OBSERVERA Speciella regler/åtgärder pga CORONA/COVID-19.

Har du nyligen träffat någon som uppvisat luftvägssymtom är du välkommen vid ett senare tillfälle eller låta någon annan komma med ditt sto.

Har du symtom som hosta, halsont eller feber får du ej besöka oss.

Vi hoppas att vi alla får vara friska och kan genomföra seminsäsongen.

Veterinärservice: vaccinationer

Kontakt

Stuteriets ägare Henrik & Irene Lundgren

Stuterichef Henrik Lundgren tel 0703-508 197

Adress Vesslö Gård 393 63 Kalmar

Telefon Irene 0707-280 909

E-postvesslo.gard@gmail.com

Vägbeskrivning

8 km norr om Kalmar. E22 norrut från Kalmar ta av vid avfart Kalmar Norra mot Lindsdal – 2 km ta höger in på Nils Holgerssons väg 500 m. Vesslö till höger tredje gården.